Telefon 018 - 430 52 00
Ny insamling! Och jurist sökes!
för fortsatta kamp för rättvisa.
2016-12-12
Vi överklagar nu till HD. Dvs att HD beslutar att Hovrätten ska pröva målet eller ogitligförklara TR:s dom. Detta är ett justitiemord i sak och process. Bevisuppgifter tappades bort av TR, den kommunala processen sköts av i sak inblandade personer (kommunchef och KS ordf.) utan befogenhet (inget kommunbeslut). I sakfråga är domen helt fel. Jag stod ensam i TR. Här kan ni läsa överklagandet till Hovrätten.
Jurist sökes! Jag har fått värdefull hjälp men fortfarande sökes en jurist. Om möjligt Pro Bono. Annars inte. Det gäller nu först enbart överklagandet. Alla tips mottages. Ring mig gärna 0705-189415. Maila mig.
Insamling! Jag är i behov av mer ekonomisk stöd för juristhjälp.
Jag stod utan advokat i tingsrätten vilket var en stor förklaring till ogillandet av stämningen. Efter att ha läst domen, lyssnat på förhören (jag fick själv förhöra alla 10 kommunala företrädare), pratat med jurister så överklagade jag (med hjälp av privatpersoner) och var säker på att Hovrätten skulle ge prövningstillstånd. Men icke, vilket är ett direkt justitiemord! För tingsrätten hade tappat bort 30 mail som vi åberopat, kommunens företrädare saknade korrekt behörighet. Uppenbart skulle också detta ha skrivits av en jurist. Men jag hade ingen.
Här kan ni läsa överklagandet till Hovrätten.
Så här gör ni för att stödja Mojjen!
På Mojjen kan ni:
1. Skänka pengar kontant
2. Genom kortbetalning
Skänker ni pengar enl. ovan erhåller ni ett diplom samt Kvitto.
Swish eller bankgiro.
Det går utmärkt att Swisha till 123 051 97 36 eller betala till Mojjens bankgiro 5447-9852.
Skriv "Gåva Mojjen förnamn efternamn / Företagsnamn" i meddelandefältet. Skicka ett mail till mojjenknivsta@gmail.com med namn, adress och gåvobeloppet om du önskar ett diplom i retur.

Skulder. Jag har personligen skjutit in 250.000 kr till advokatkostnad, men Mojjen har ändock skuld på 300.000 kr till advokat. Utebliven försäljning pga den sämre platsen och att tvingats ha Mojjen stängd har kostat 500.000 kr.

Vi är i behov av bidrag/finansiering för att kunna fortsätta driva rättslig process. Mojjens advokat har avträtt sig uppdraget som juridiskt ombud då Mojjen inte längre kan betala räkningarna. Rättsskyddet är förbrukat. Mojjen behöver ett juridiskt ombud. Mycket står på spel. Vi hoppas på att företag, organisationer, enskilda i Knivsta och ute i landet ska stödja oss för att vi ska kunna fullfölja denna nödvändiga process som gäller bedrägeri och maktmissbruk i både sakfråga och myndighetsutövning. Uppdrag Granskning visade bara mindre delar av detta i sitt reportage som sändes 26 aug 2015. Ändå blev det oerhört uppmärksammat. Ni kan se hela avsnittet på www.mojjen.com

Se filmer och läs mer på Facebook
Ring mig gärna 0705-189415 eller Maila mig.
Tillbaka till Hemsidan!
Sammandrag om vad det handlar om
Stämning efter lurad på markköp
I en överenskommelse juni 2013, på kommunens initiativ, mellan Mojjen och Knivsta kommun fick kommunen, pga anläggning av nytt torg där Mojjen stod, flytta Mojjen till tillfällig plats samt att Mojjen då skulle få köpa mark att flytta till och bygga nytt på. Köpet av mark gick genom ett s.k. markanvisningsavtal som uppgavs vara det fördelaktigaste för Mojjen och om Mojjen valde att köpa inom optionstiden (6 månader) så fick Mojjen exploatera marken fritt. I annat fall skulle man få en ny plats, men bara arrendetiden ut (två år). Allt helt och hållet på kommunens initiativ. Mojjen valde att köpa marken.

När det i mars 2014 blev uppenbart att kommunen inte ville hålla sin del i överenskommelsen - man hade inte kommit till förhandling (i strid mot avtalet), man ändrade villkor i avtalet (i strid mot avtalet) samt så ljög exploateringschefen inför Kommunstyrelsen (KS) den 24 mars 2014 gällande utlovad förlängning av avtalet (framgick av Uppdrag Granskning) - så tog Mojjen hjälp av en advokat för att få till ett möte med kommunen. Kommunen engagerade då en egen advokat och utestängde Mojjen från all kontakt med kommunala företrädare. Efter 11 månaders fruktlösa och mycket kostsamma förhandlingar med kommunens advokat så fanns till slut bara kvar som åtgärd att stämma kommunen. Det skedde feb 2014. Efter ytterligare över ett år av förhandling och inlagor till tingsrätten har Mojjens advokatkostnader eskalerat till totalt ca 850.000 kr (exkl. moms ca 700.000). Rättskyddet som Mojjen har täcker bara 440.000 kr. Staffan Vikström har skjutit till eget privat kapital på 250.000. Kommunen har advokatkostnader i samma storlek men där använder man fritt skatteresurserna.

Detta mål är principiellt viktigt
Falska utfästelser och beroendeställning!
Detta ärende gäller grovt maktmissbruk i både sak och i process. En myndighet (kommun) som Mojjen står i beroendeställning till har förmått Mojjen till flytt av byggnad med utfästelser om markköp som ej hålls.

Markanvisningsavtal ännu inte retificerat (beslutat) av KS!
Vi jobbar från olika håll för att KS ska tvingas ta de beslut som lagen kräver och som innebär att ansvar för denna historia tvingas till att definieras av kommunen själv. T.ex. det markanvisningsavtal som dåvarande KS ordförande Göran Nilsson (m) utfärdade är aldrig anmält och beslutat (ratificerat) i KS - vilket lagen kräver. Nuvarande KS ordföranden Klas Bergström (m) med majoritet har hittills obstruerat alla försök till detta och skyddar genom det både sig själv, Göran Nilsson och övriga inblandade tjänstemän som kommunchef och markexploateringschef.
Kommunen sitter därför i domstol och processar kring ett MA-avtal som kommunen ännu aldrig beslutat ska existera.

Advokatinköp utan beslut!
De som ligger bakom detta har utan att ha hämtat godkännande (beslut) i Kommunstyrelsen (lagkrav) köpt in advokater till sig själva som får försvara vad de gjort. Både innan stä'mning och i domstol. KS ordförande skyddar dem och förfarandet helt öppet.

Hur ska en enskild kunna processa?
Är en liten enskild rättslös och maktlös i en process mot en kommun? Måste man, förutom att ha tid och ork (och vara frisk), vara både lagkunnig och mycket rik för att kunna driva process? Ja, uppenbarligen som det ser ut idag! Kan bara detta mål drivas till mål kommer mycket att vara vunnet för alla enskilda som drabbas av maktmissbruk och orätt.