Mojjen har stängt tills vidare!

 

Knivsta kommun håller inga överenskommelser. Man har satt i system att sätta käppar i hjulet på mig. Man är en parodi på kommunal verksamhet. Jag har just nu fått nog av att verka i denna parodi och stänger tills vidare.
Jag jobbar på att redovisa allt i ett antal filmavsnitt. Jag ser det som min plikt att avslöja mygel och maktmissbruk i min kommun. Men nedan får ni ett sammandrag av det som nu hänt.

 

Vi kom överens om Mojjens temporära flytt och markköp

I juni 2013 gjorde vi en överenskommelse när torget där Mojjen stod skulle byggas om. Överens­kommelsen var att jag tillät mig flyttas till den nuvarande ogästvänliga platsen fram till oktober 2013 till­sammans med att jag skulle få köpa en tomt på sågenområdet vid bron och där äntligen få bygga min sedan länge planerade nya anläggning.  Markanvisningsavtalet (min option till köp) och priset 720.000 var förankrat i hela den berörda förvaltningen, i Bygg- och miljönämnden och underskriven av kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Göran Nilsson. Kommun­styrelsen var informerad. Jag fick t.o.m. ett så generöst avtal att jag skulle få ett halvår på mig att fundera hur jag kan exploatera tomten innan jag bestämmer mig för att köpa. Gedignare överenskommelse finns inte att skapa. Efter allt bråk gjordes nu alltså något riktigt bra!

 

Jag höll min del. Knivsta kommun har gjort följande:

 

1.     Utan att informera mig – har gatuarbeten utförts runt Mojjen mellan augusti - oktober som fullständigt spärrade in mig och försäljningen rasade.

 

2.     Man har tvingat kvar mig på platsen efter oktober fram till idag utan att göra upp med mig. Försäljningstappet har fortsatt. Vi är uppe i ca 200.000 kr.  Då Mojjen är vänd 180⁰ har vi solen i ögonen och värmen är hart när outhärdlig. Det är ett pågående avtalsbrott.

 

3.     Genom ett i svenskt offentligt sammanhang garanterat unikt sabotage försöker man omintetgöra markförsälj­ningen till mig! Jag har i god tid innan markanvisningsavtalet löpte ut 2 jan 2014 meddelat att jag vill köpa tomten. Men man har vägrat att in­finna sig till den avtalsbundna köpeförhandlingen. Markanvisningschefen lovar att avtalet givetvis är förlängt pga. av detta då och han lovar att höra av sig snarast i januari men gör det inte. Jag ringer honom 29 jan och då ställs plötsligt krav på ritningar. Inget står om det i avtalet. Enkla skisser räcker dock, jag ska inte lägga ner pengar och ta med skisserna till mötet - som bokades till 4 feb. Stads­arkitekten skulle vara med för att godkänna fasaderna (vilket var enda kravet i avtalet). På mötet blir jag direkt anklagad för att jag inte inkommit med ritningar inom optionstiden. Jag säger att det beror ju på dem och visar upp mitt mycket genomarbetade förslag. Märkbart överrumplade påstår man då att man uppfattar politikens vilja till något helt annat. En högre exploatering för tomten. 6 våningshus säger stadsarkitekten! Någon fasadfråga finns plötsligt bara inte. Han påstår t.o.m. att det handlar om hela sågen­områdets inriktning. En inriktning som uppenbarligen inte fanns förra sommaren hos någon kommunal instans (vilka ju alla var inblandade). Jag får veta att OAVSETT vad som är sagt tidigare är det detta som nu gäller. Jag blir nu också anklagad för att mitt förslag inte är inritad på tomten och att andra intressenter (dvs jättekoncerner som Skanska, NCC, MIAB) lägger ner avsevärda summor på sina förslag. Jag tror inte mina öron, jag skulle inte lägga ut pengar! Man anklagar mig också för att vilja bygga något helt annat större på tomten (och då har de sett mitt förslag, vi ska ha dialog om byggandet och jag måste ju hur som helst få bygglov). Man påstår att man fått uppfattningen att jag tänker lägga ner verksamheten. Och så får jag ju veta att jag inte skickat in ritningar inom den tid man ska. Helt sjukt alltså! Man försöker nu även genomföra en ändring i detalj­planen för att göra det än mer omöjligt för mig att uppföra min restaurangbyggnad.
   Någon mer dialog fick jag inte. Utan ärendet togs till kommunstyrelsen den 24 mars. Markanvisningschefen ljög då (jag var där och gjorde ljudupptagning) om att han inte förlängt mark­anvisnings­­avtalet (det skulle alltså ha löpt ut). Den förelagda tjänsteskrivelsen föreslår dock kommunstyrelsen att upphäva avtalet – trots att det ska ha löpt ut…? I skrivelsen nedvärderar man allt det jag presenterat och gjort. T.ex. så står där att läsa att jag inte inkommit med några ritningar inom avtalstiden. Fullständig svinigt då man först 29 januari ville ha in ritningar och avtalet inte nämnde något om sådant. Man hade då i 5 mail till mig i nov-dec samt samtal den 20:e dec haft chansen att påtala detta krav.   
  Samme man påstår i ett möte att han inget haft att göra med mark­anvisnings­avtalets tillkommelse i juni 2013. Och ändå var det han som utsåg tomten, författade avtalet och satt priset (det är hans jobb). Kommun­chefen förnekar att han ljuger och väg­rar ta emot bevisen. Samma med kommunalrådet Klas Bergström. Kommunstyrelsen tar beslut om att ”förhand­ling om Mojjens placering ska fortsätta” – trots att varken någon köpe- eller placeringsförhandling varit. Man har bara förhalat och myglat.
  Politikerna i kommun­styrelsen (nästan alla) och Bygg- och miljönämnden jag frågat vet inget om någon ny exploaterings­ändring av tomten. Göran Nilsson och Boo Östberg (ordf. i Bygg- och miljönämnden) vet att säga att det är mark­exploaterings­chefen och stadsarkitekten som ligger bakom detta - inte politiken. Dvs man hänvisar till varandra.
  Stadsarkitekten förnekar gång på gång inblandning i de nya ex­ploate­rings­planerna och säger i telefon att det är ”politikens vilja”. Men när jag tar upp att han ju skrivit under den tjänsteskrivelse (jag av en händelse kom över) som i februari 2014 föreslår Bygg- och miljönämnden att besluta om en ändring av detaljplanen för att möjliggöra en högre exploatering av tomten lägger han på luren (han har då också hunnit kalla mitt förslag för korvkiosk). Jag ringer den tjänsteman som står som handläggare av skrivelsen och frågar vem vilja det är, ”det är stadsarkitektens” säger hon utan omsvep. Hennes chef är stadsarkitekten.
  Trots vår nya invit till förhandling, och trots kommun­chefens kommuni­kations­policy om svar på mail inom 3 dagar, så kommer inget svar förrän om en månad. Svaret är från deras nu inhyrda advokat. Han behöver tid för att sätta sig in i ärendet. Vi har ännu inte haft någon reell dialog om fasader, annan byggnad, köpeförhandling eller inte ens den av kommunstyrelsen (24 mars) beslutade ”förhandlingen om Mojjens placering ska fortsätta”.

 

4.     Trots att gatuchefen lovat ersätta mig för försäljningstappet och i höst givit mig anstånd för arrendet till dess vi reglerat saken så har man nu i vår bara rakt av ändrat sig och krävt in arrendet. Efter detta så skriver man (genom advokaten såklart) att man inte tänker betala något för försäljningstappet då ”inget avtal finns för sådant”.

 

5.     Man har gjort Mojjen som den står idag till ett svartbygge! För bygglovet som gick ut i april 2014 är inte förlängt. Gatuchefen jag ringde i april fick inte röra frågan då kommunens advokat­byrå skulle sköta allt mot mig. Gatuchefen slutade i juni liksom dennes chef – tekniska chefen.

 

6.     Knivsta kommun har meddelat att man inte tänker betala tillbaka ett mer än dubbelt för högt satt arrende under 5 år pga. att man räknat på en felaktig arrendeyta. Även för detta sköter advokatbyrån.

 

 

”Vi gör inget formellt fel”

Knivstas nuvarande kommunalråd Klas Bergström i Uppsala Nya tidning i våras: ”Vi gör inget formellt fel”.

Jag frågade Bergström: ”Din företrädare Göran Nilsson skrev under markanvisningsavtalet juli 2013. Kan man inte lita på er?”.  Bergström: ”Som jag sa, vi är inte förpliktade att sälja”. Bergström i ett mail: ”Jag anser att avtalet gått ut. Mojjen ska tillbaka på sin gamla plats arrendetiden ut.  Sedan kanske den får en ny plats”. F.d. kommunalrådet Göran Nilsson:”Om avtalet är förlängt så är det givetvis bara köra på” (dvs att jag får köpa tomten). Detta kommer Nilsson inte att stå fast vid.  Men han avslutar ”Avtalet har gått ut. Det är därför vi inte säljer”.  Dvs. enl. Nilsson är det inte nya exploateringsplaner som är skälet.

 

               ”Advokaten ska se till att allt blir rätt”

I ett telefonsamtal med kommunchefen säger hon: ”Vi har nu tagit in en advokat för att du har gjort det. Han ska se till att allt blir rätt. Vi ska göra som han säger”. Det vi fått veta från denne advokat är att han redovisar och driver kommunens inställning. Denna till oss kommunicerade inställning är att man varken tänker sälja eller betala för försäljningstappet eller gå med på något annat.

 

               Man skyddar sig själva

Saken är den att man inte gömmer sig bakom en advokat bara för att man inte själva klarar att stå upp för det man gjort och gör. Man gör det även för att skydda sig själva och sina jobb. Inte minst kommunchefen som skrivit under markexploateringschefens direkt osanna skrivelse till kommunstyrelsen (och därmed är ansvarig) och hunnit förneka att han ljugit. Jag ifrågasätter därför om det i ett sådant här ärende, där hon själv blivit delaktig och t.o.m. agerat felaktigt, har rätt att ta in en advokat och själv ge denne direktiven. Ett jäv har uppstått då hon inte längre är en neutral part i ärendet. Jag menar att denna skattefinansierade advokat inte används för att ärendet ska bli rätt utan används för att dels driva en felaktig sak och dels för att de lika skattefinansierade kommunala företrädarna och kommunen inte ska ha fel eller råka illa ut. Detta måste bara vara fel!

 

               Vem är rättshaverist

Felaktiga uppgifter om mig som sprids på kommunen och i politiska kretsar når mig regelbundet. T.ex. att jag är en rättshaverist. Jag får givetvis ingen chans att bemöta eller klarlägga. Ingen vill ha de ”sanningar” man haft konsensus kring (och spritt vidare) spräckta. Därför skickar jag då och då mail till hela den politiska församlingen och informerar. Men ingen reagerar. I moshistorien fick jag rätt i länsstyrelsen men kommunen strider för att man inte gjort fel. Vem är rättshaverist då? Nu hävdar man att man inte gör något ”formellt” fel i dessa nya frågor. Vem är rättshaverist? Knivsta kommun gömmer sig som sagt nu bakom sin advokat i alla frågor som rör mig. Ingen av deras högt betalda tjänstemän får träffa mig, maila mig eller prata med mig. Vem är rättshaverist?

 

               Kommunens kommunikationspolicy

Oktober 2012 offentliggjorde den då nya kommunchefen den kommunikationspolicy som ska gälla i kommunen. I tidningen Knivsta­bygden stod att läsa: ”Man ska få svar inom 3 dagar, man ska bemötas hövligt och den enskilda människan ska vara i fokus”. Finns större floskler?

 

Det blir problem när man rör om i grytan

När vi skiljdes efter det sanslösa mötet den 5 feb 2014 tittar jag stadsarkitekten i ögonen. Den svarta blicken sa - gosse, dig kommer vi att sänka fullständigt!   
Varför vill stadsarkitekten det? Ja, förmodligen med anledning av att jag, då han på ett möte i december sagt till mig att det ju är självklart att jag råkar ut för problem (repressalier) när jag ställer krav och rör om i grytan på kommunen, sände en fråga till kommunchefen om det stämmer det han sa till mig. Då hon inte svarar ringer jag henne. Hon tillbakavisar inte påståendet utan säger att hon träffar honom dagligen (?), att det kanske inte var så klokt sagt men att det inte var ett så allvarligt tjänstefel så hon behöver göra något.  För detta ger stadsarkitekten uppenbarligen igen – och grundligt (ser inget annat skäl). Och det är ju helt naturligt då han själv ju klargjort de kommunala principerna. Men märk väl, uppenbart är det alltså tjänstefel i Knivsta kommun att säga sanningen. För det gör ju stadsarkitekten - i dubbel bekräftelse! Kommunchefen gav heller ingen dementi på hans uttalande.

Ingen skam i kroppen

Jag följer alltid lagar, regler, avtal och överenskommelser. Jag har alltid sökt lösningar. På Knivsta kommun gör man konsekvent det mot­satta. Det har visat sig tidigare och det visar sig nu igen. Dess företrädare har ingen skam i kroppen! Man vägrar göra om och göra rätt. Det ljugs och man tar sig mandatet att försvara tjänstefel. Man håller ihop. Det blir repressalier när man påvisar tjänstefelen. De använder sina maktpositioner och kommunens resurser. Nu gömmer man sig dessutom bakom en inköpt advokat. Kanske man inte ens förstår hur man håller på eller förstår att det är våra skattepengar man använder.

 

               En parodi

Knivsta kommun är en parodi på kommunal verksamhet. Eller tragedi. Jag har just nu fått nog av att verka i denna parodi/tragedi och stänger ned tills vidare.  Även jag har en advokat inne. Jag tycker ärligt talat synd om den kommunala förvaltningen som vad det lider och med råge kommer att få äta upp sitt fusk och makt­missbruk.

 

               Man ska hålla överenskommelser

Vad gäller försäljningstappet är jag lugn. Gatuchefen har lovat muntligt och i mail att ersätta (vilket uppenbart deras advokat inte fått veta). Vad gäller den aktuella tomten är jag också lugn. Jag har rätt till den helt enkelt! Man ska nämligen hålla avtal och överenskommelser! Man ska följa reglerna. Man får inte utföra kupper mot någon. Det finns en förvaltningslag som påtalar att man ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter att bistå och underlätta i handläggning av frågor. Den ska man kunna och följa. Man får inte sabotera. Man får inte syssla med repressalier – varken direkta eller indirekta. Allt detta vet alla människor. Det finns något som heter moral också. I en skattefinansierad kommunal verksamhet med för­troende­valda företrädare ska allt detta vara alldeles speciellt självklart. De på kommunen som inte begriper detta eller verkar för något annat vill vi inte ha och ska vi inte ha. De kommer att avsättas – förr eller senare! Detta av den enkla anledningen att sådant inte är acceptabelt. Varken i Knivsta eller någon annanstans!

 

Markanvisningsavtal

Mitt förslag till ny Mojjen byggnad

Kommunikationspolicy

 

Staffan Vikström                                                           

Ägare av Mojjen